Institut rodinných konstelací ®

Rodinné konstelace a pohyby duše výcvik

Všichni patříme do rodiny - rodiny původu i do naší součastné. V práci s konstelacemi odhalujeme, co vše patří do našeho rodinného systému a tedy i k nám. Nachází se místo a řád, který vede k uvolnění z rodinných i systemických zátěží a umožňuje čerpat sílu z našeho místo a z našich kořenů.

Během dovuletého výcivku se seznámíte nejen se systemickými vlivy v rámci rodiny, ale i ostatních systémů (školní, pracovní). Dále se seznámíte s fenomenologickým přítupem k životu a k terapii. Během celého procesu vás budou provázet aktivní i tiché meditace různých směrů.

Tato práce zahrnuje také práce s traumaty. Dále je důležité rozlišení primárních a sekundárních pocitů, metapocitů, pocitů přijatých z vnějšku atd.

Záčatek 25.5. 2018

Trénink bude sestávat z 20 dnů výuky (4 bloků po 5 dnech ) + Pokud chcete certifikát pak ještě 12 dnů praxe.

  1. 25.-30.5.2018
  2. 16.-21.11.2018
  3. Jaro 2019
  4. Podzim 2019

Další informace o metodě konstelací i o výcviku naleznete na našich stránkách rodinné konstelace.