Institut rodinných konstelací ®

Propojení, pohyb a svoboda: online výcvik v individuální systemické terapii

Všichni jsme propojeni a ovliňujeme se daleko více, než si uvědomujeme.

Systemická terapie vyvinula celou škálu přístupů pomáhajících člověku přijmout, dokonči a opustit zapletení s lidmi ze své rodiny anebo z pracovních systémů. Rodinné konstelace je jeden z přístupů, který je možná nejvíce známý, krásný a silný - přesahující pole terapie, ale určitě to není jedinou metodou.

K tomu, abychom byli schopni pracovat systemicky, nepotřebujeme, abychom měli skupinu lidí, jak je tomu u konstelací. Systemické vlivy se také ukazují v našich subjektivních vnitřních realitách. Když se tuto subjektivní realitu naučíme rozpoznávat, můžeme s těmito vlivy a propojeními pracovat také v rámci individuální práce.

Systemické vlivy jsou součástí našeho nevědomí, v rámci konstelací je zviditelňujeme pomocí postavení konstelace, v hypnosystemické terapii je odhalujeme pomocí prozkoumávání naší subjektivní vnitřní reality. Vnášíme světlo na místa, kde nevědomě upadáme do regrese, kde utíkáme, zamrzáme či bojujeme, kde zapomeneme na vnímání svého těla anebo na vnímání prostoru kolem sebe. Typickou zkušeností klientů v těchto chvílích je, že „se mi něco děje“ anebo „něco má nade mnou moc“ anebo „děje se to, ačkoliv já chci něco jiného.“

Prvním z klíčových aspektů této práce je postoj ke starým reakcím jako k smysluplným pokusům vylepšit svou situaci v určitých kontextech, kde dítě nemohlo změnit anebo ovlivnit svou životní situaci. Toto pochopení otevírá dveře, kudy mohou přicházet nové změny. V okamžiku, kdy klient přestane sám sebe vnímat jako hloupého, neschopného, změny začínají být daleko snadnější. Tato atmosféra spolupráce a úcty mezi vědomím a nevědomím nám pomáhá vytvářet si nové obrazy minulosti, současnosti i budoucnosti.

Druhým klíčovým aspektem této práce je pochopení, že staré reakce mají velmi dobře nacvičenou somatickou rutinu. Vytváření změny pak také znamená vytváření nových somatických modelů.

Třetím klíčovým aspektem je pochopení, že naše nevědomí si zpracovává realitu v obrazech a v prostoru. Takže další částí změny starých omezujících vzorců či chování spočívá ve vytváření nových obrazu a nové orientace v prostoru.

Rituály jsou další důležitou součástí této práce. Rituály promlouvají k nevědomí a vytvářejí nové obrazy, podobně jak je tomu v konstelacích.

Obsah výcviku:

Objevování subjektivních nevědomých realit.
Vytváření nových somatických modelů.
Spolupráce mezi „já“ a „tím“ - vědomím a nevědomím.
Rituály pro dokončování a pouštění.
Rituály pro napojení se na své průvodce.
Rituály pro ochránění zranitelnosti.
Rituály pro zachování věrnosti k sobě samému tváří tvář starým démonům.
Vytváření záměru a smysluplného směřování a vytváření jejich podpory.
Léčivé rituály v transu.
Učit se sám od sebe.
Vystoupení z impulzů vycházející z traumatu za pomocí pohybů: uvolňování příliš velkého anebo příliš malého náboje z nervového systému.
Oslovení nevědomí klienta při práci online.

Tento výcvik je určen pro lidi, kteří si chtějí rozšířit svůj potenciál systemické práce s jedinci a to v atmosféře spolupráce, podpory a léčení. Je to také skvělý nástroj pro lidi, kteří již pracují s konstelacemi a kteří by se chtěli naučit, jak pracovat s klienty individuálně ať už v osobním setkání či online.

A prožité rituály vám přinesou velmi cenné dary i do vašeho osobního života.

Program výcviku:

Tři moduly po 4 dnech, celkově 12 dnů.
Šest hodin denně.

10.00-13.00 a 15.00 - 18.00