Institut rodinných konstelací ®

Léčení traumatu

Pětidenní cesta léčení a integrování zmrzlé energie traumatu do plynutí tvého života

Minulost nemůžeme změnit, ale můžeme změnit náš vztah k těmto momentům a událostem v naší minulosti anebo v minulosti našich předků. Dnes je již dobře prokázáno, že se trauma přenáší z generace na generaci. Když si člověk uvědomí, kolik bolesti, krutosti a násilí se odehrálo ve světě a na osobní úrovni přímo našim předkům: rodičům, prarodičům a praprarodičům, začíná být jasné, že mnohé reakce, které se na první pohled zdály příznakem slabosti, hlouposti či bezduchosti, začínají dávat smysl.

Trauma je uloženo v nervovém systému buď jako nadbytek náboje anebo jako zmrzlá energie. Náš nervový systém si udržuje traumatizovaný moment v přítomnosti, aby tak byl schopen velmi rychle reagovat. Toto ale znemožňuje uvědomění, že traumatizující událost se stala v minulosti a že teď je již pryč. Doslova tak traumatizovaný člověk žije v přítomnosti traumatu, což má veliký dopad na jeho nervový systém, společenský život a fyzické tělo.

Během těch dobrých chvil, když jsme uvolnění, pak fungují inteligence a sociální schopnosti našeho velkého mozku. Ve chvílích nebezpečí, ohrožení života, přebírá velení střední mozek a prodloužená mícha: útok, útěk anebo zamrznutí. Tyto reakce nekontrolujeme vědomou vůlí či rozhodnutím, děje se to automaticky. Ztrácíme tak kontrolu nad naším životem.

Pokud se chceme dostat k těmto mechanismům uvnitř nás, pak potřebujeme oslovit naše nevědomí a naše fyzické tělo. Potřebujeme uvolnit zamrzlou energii traumatu, potřebujeme uvolnit nadbytek napětí v rámci tendence k útěku či útoku, tak aby se naše tělo mohlo konečně uvolnit a znovu spočinout. Do hloubi duše si potřebujeme uvědomit, že nebezpečí již pominulo a je to minulost. Potřebujeme si vytvořit nové somatické modely namísto starých automatických pohybů, které jsme již mnohokrát zopakovali a tím začaly žít nezávisle na nás a vedly nás tak znovu a znovu do starých reakcí.

Za použití krásných a silných procesů ze světa hypnózy, transterapie, transrituálů a moderní somatické terapie, budeme integrovat zamrzlou či odštěpenou energii traumatu zpět do našeho proudu životní energie a tak budeme vytvářet nové plynutí energie uvnitř nás i v našem vnějším životě.

Budeme pomáhat tělu uvolňovat stará napětí z nadbytku náboje či zmrzlých stavů.

Budeme integrovat odštěpené části nás např. traumatizovanou část, přežívající část a zdravou část, aby se opět mohli vnitřně v nás propojit.

Budeme nacházet nové somatické modely reakcí.

Budeme vytvářet nové plynutí energie a integrovat toto plynutí do proudu naší životní energie.

Tuto novou rovnováhu vneseme do nevědomí, tak aby vnitřní konflikt mezi naší vůlí, naším „já“ a naším nevědomím se mohl rozplynout.

Budeme vytvářet nové směřování a záměr pro náš život, který zahrne naši minulost a nasměřuje nás tam, kam chceme jít, kde můžeme žít naše hodnoty a smysl života.

Více se o traumatu můžete dočíst zde.

Skupina bude probíhat živě ve virtuální třídě pomocí profesionálního programu Zoom. Potřebujete k tomu jen smartphone, tablet nebo počítač s mikrofonem a kamerou.

Část skupiny bude také probíhat v podobě praktických cvičeních, kde budete pracovat v páru anebo v menších skupinkách v soukromém prostoru v tzv. breakout rooms.

Každý den skupiny se budeme potkávat na 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne

První den se potkáme ve 20 hod a pak dál se budeme potkávat každý den.

od 10 - 13 hod.

a od 15 do 18 hod.

Poslední den končíme ve 13 hod.

Je potřeba si nainstalovat program Zoom (je zdarma)

Vyberte si podle typu počítače, smartphonu anebo tabletu, co si stáhnete. Lze si stáhnout také jen doplněk do Firefoxu nebo Chromu.

pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Kurz bude v angličtině s překladem do češtiny.